Παναγία Δροσιανή

Η εκκλησία βρίσκεται κοντά στο χωριό Μονή, στην περιοχή της Τραγαίας Νάξου. Είναι ενας παλαιοχριστιανικός, τρουλαίος τρίκογχος ναός. Στη βόρεια πλευρά του εφάπτονται τρία μονόκλιτα παρεκκλήσια. Οι εσωτερικές επιφάνειες της εκκλησίας διακοσμούνται με τοιχογραφίες διαφόρων γεγονότων. Το παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 6ου και αρχές του 7ου αιώνα, εντοπίστηκε στον τρούλο, στο ιερό και στη βόρεια κόγχη. Τα νεότερα στρώματα του τρούλου και της αψίδας ,χρονολογούνται κατα το 13ο και 14ο αιώνα και έχουν αποτειχιστει.

Ο ναός πιθανόν να υπήρξε αρχικά ως καθολικό μοναστήρι. Πληροφορίες για τη Δροσιανή έχουμε σε νεότερη εποχή από το Δούκα του Αιγαίου Πελάγους Ιωάννη Δ' Κρίσπο (1555) και από άλλους. Επίσης στους τοίχους σώζονται επιγραφές του 6ου και 7ου αιώνα με δεητικό περιεχόμενο.

 

http://www.explore-naxos.com/el/destinations/panagia-drosiani